Punatähdet
pressilupi
olet tässä! historiikki
piisit
reissutarinat
vanikuvat
vaniposti
keikkakalenteri
keikkatillauskuponki
linkkilöitä

etusivu

Elä viinoo juo!

Työväenliikkeen periaatteet ja raittius - luokkakantaisia ajatuksia marinadista

Elä viinoo juo!

1. Onko Rautavaaran Teräs raittiusjärjestö?
2. Leninin suhde alkoholiin
3. Synnytämmekö raittiuslahkolaisuutta ottamalla esille terveiden ja moraalisten elämäntapojen merkityksen liikkeellemme?
4. Miten terveitä = raittiita elämäntapoja olisi opetettava?
5. Miten kommunismia on opeteltava?
6. Olemmeko häilyviä hippi-intelligenttejä vai kurinalaisia, tietoista joukkoa?
7. Tunnetko työväenliikkeen taisteluperinteitä?
8. Mitä maanalainen kausi opetti?
9. Mistä alkaa rappeutuminen, opportunismi ja revisionismi?
10. Mitä viime vuosien eteenpäinmeno opettaa?
11. Suhtautuminen virheisiin?
12. Mitä odotamme johtavilta tovereiltamme?
13. Miten suhtaudut arvosteluun?
14. Mitä on moraali? Kommunistien moraali? Mitä on raittius?
15. Mitä teoreetikkomme kirjoittavat raittiusvaatimuksesta?
16. Mitä Kansan raittiusliitto vaatii jäseniltään?
17. Millaisia ovat kommunismin rakentajan moraalisäännöt Neuvostoliitossa? DDR:ssä? Voitko verrata itseäsi niihin?
18. Mitä toimenpiteitä on tehty Neuvostoliitossa ja DDR:ssä nuorten suojelemiseksi ja alkoholin väärinkäytön estämiseksi?
19. Kohtuus vai ehdottomuus?
20. Riittääkö pelkkä propaganda alkoholin väärinkäyttöä vastaan?
21. Kansan Raittiusliiton merkitys? Sen varhaisnuorten Sammon takojien merkitys? Yhteydet pioneeriliittoon ja nuorisoliittoon?
22. Onko raittiusliike yhden asian liike?
23. Rautavaaran Teräksen mahdollisuudet kommunistien moraalin kasvattajana ja terveiden elämäntapojen juurruttajana?
24. Myönteinen kehitys viime aikoina valaa luottamusta...

1. Onko Rautavaaran Teräs raittiusjärjestö?

SKP ei ole raittiusjärjestö. SDNL, ASS tai Teräskään eivät ole raittiusjärjestöjä. Ne käyvät taistelua riistäjiä vastaan ja yhdistävät kaikki toimenpiteensä opiskelu-, kasvatus- ja valistustyössään työtätekevien taisteluun.

Se, mikä auttaa työväenluokan taistelua kapitalismin kukistamiseksi ja se mikä auttaa luokkataistelua, sosialismia ja kommunismia rakennettaessa on otettava avuksemme.
Kysymys on työväenliikkeelle moninaisesta moraalista. Taistelumme vaatii kommunistista moraalia, kommunististä siveellisyyttä.

Suomen työväenliikkeellä on pitkät ja kunniakkaat perinteet, joiden mukaan taistelu hyvien, terveitten, raittiitten elämäntapojen puolesta, työväenliikkeen oikean moraalin puolesta, on olennainen osa toimintaamme.


2. Leninin suhde alkoholiin

Vanhassa sos.dem. puolueessa raittiusaate oli niin vahvoilla, että eräillä päivällisiä toveri Lenin tiesi sanoa Sirolalle, joka otti ryypyn: "Sinun puolueesi kieltää ryypyn, mutta minun ei."
Lenin ei itse ollut mikään maitopoika, hän saattoi ottaa ruokailun yhteydessä mietoa viiniä (Marinadissa). Alkoholin väärinkäyttöä hän vastusti sanoen:
"Alkoholismi vie takaisin kapitalismiin, eikä koskaan kohti sosialismia."
"Työväenluokka on eteenpäin pyrkivä. Se ei tarvitse humalan stimulanssia, ei veltoksi tekevää kohtuutta eikä alkoholin huumausta yleensä."

Tupakoinnin Lenin aloitti 19-vuotiaana, mutta lopetti pian. Periaatteeta ja terveydellisistä syistä.


3. Synnytämmekö raittiuslahkolaisuutta ottamalla esille terveiden ja moraalisten elämäntapojen merkityksen liikkeellemme?

Ehdotimme eräälle tunnetulle puolueemme jäsenelle, että hän puhuisi näistä asioista täällä.
Tuo toveri vastasi: "Siitä kannattaa jatkuvasti puhua, mutta on varottava tällä asialla synnyttämästä lahkolaisuutta riveissämme. Päähuomio tulisi kohdistaa järjestöissämme tapahtuvaan alkoholin käyttöön."

Hän on luokkakantainen, periaatteen mies ja raittiusmies. Tänne hän sanoi uskaltautuvansa vasta kun Rautavaaran Teräksen johto häntä pyytää nimenomaan tästä asiasta puhumaan.


4. - 6. Miten terveitä = raittiita elämäntapoja olisi opetettava? Miten kommunismia on opeteltava? Olemmeko häilyviä hippi-intelligenttejä?

Miten sitten nuoren, kehittyvän sukupolven on opiskeltava kommunismia? Vapaa kasvatusko Summerhillin tapaan? Olemmeko hippi-intelligenttejä, jotka toimivat impulssiensa mukaan miten sattuu?

Toisaalta - voiko Punanderin suvun viheliäisiä pojankoltiaisia parhaimmalla tahdollaankaan kutsua intelligenteiksi?

Kommunistin moraali on yksimielistä alistumista yhteiseen kuriin ja tietoista joukkotaistelua riistäjiä vastaan. Moraali ei ole muuttumatonta. Riistäjillä ja riistelyillä on oma moraalinsa. Moraalin tarkoituksena on auttaa ihmiskuntaa kohoamaan korkeammalle ja vapautumaan työn riistosta.

Järjestömme kasvattaa tietoisia ihmisiä, jotka käyvät kurinalaista taistelua porvaristoa vastaan. Tässä taistelussa kasvaa oikeita kommunisteja. Työväenluokan taistelulle on alistettava ja siihen on yhdistettävä jokainen toimenpide opiskelu-, kasvatus- ja valistustyömme.

Viihdytyspuheet ja kommunismin rakentajan moraalisäännösten lukeminen ei ole oikeaa kasvatusta.
Ihmisten oma kokemus, omat ja tovereitten virheet ja menestykset, omat silmät ja korvat, omat kärsimykset kasvattavat ihmisistä kommunisteja. Ne kasvattavat hänen moraaliaan. Moraalimme perustuu taisteluun sosialismin puolesta.
Taistelukokemukset ovat kommunistisen kasvatuksen, valistuksen ja opetuksen perusta.


7. Tunnetko työväenliikkeen taisteluperinteitä?

Ajallemme on ominaista uusien ihmisryhmien läheneminen proletariaattia tieteellisteknisen edistyksen myötä. Työväenliikkeen periaatteellisesti suhtautuva osa on avoimesti ja rehellisesti tehnyt selkoa kannastaan ja luottanut nuoriin ihmisiin. (Toisenlaistakin suhtautumista on työväenliikkeen eräissä osissa ilmennyt.)

Työväen raittiusliike ei ole aina paljon itsestään antanut kuulua. Se on ollut osa työväenliikettä ja sen perinteet ovet kunniakkaat. Maksim Gorki sanoi, että historian, isien ja äitien taisteluiden huono tuntemus johtaa usein siihen, että "kuulee kotkanpoikien piipittävän kuin kananpojat ja leijonanpentujen käyttäytyvän kuin porsaat".

Vuosisadan alussa alkoholismi oli vakava este sosialismin tiellä. Työväenliike Suomessa ja Neuvosto-Venäjällä vaati kieltolakia.

Kieltolaki molemmissa maissa jouduttiin kumoamaan. Syynä oli salakuljetus ja salapoltto. Vaikka viimeiset leipäviljat poltettiin viinaksi. (Vennamo kiertelee Kuopion piirissä ja pauhaa: ”Jos minä pääsen valtaan, muutan viljavuoret vodkaksi!”)


8. Mitä maanalainen kausi opetti?

Toveri Toivo ”Pohjolan Dimitroff” Antikainen kuuli, että joku toveri Pitäjänmäellä viinapäissään laverrellut kommunistien salaisista asioista. Antikainen pani kaverin tiukalle ja pistoolilla kylkiluita kutitellen vaati raitistumista. Se auttoi. (Nykyään on vain vakuuteltava ja rauhallisesti suostuteltava...)

Alkoholi himmentää arvostelukykyä. Kun luokkasodan jälkeisellä kaudella epäiltiin porvarien agenttien soluttautuneen nuorisoliittoon, oli eräs keino agentin paljastamiseksi seuraava: hänet juotettiin humalaan ja otettiin selvää, millä puolella hän oli. 1920-1uvulla joutui eräs Jalmari Rasi-niminen kommunisti vangiksi. Tovereitten nimiä tiukattiin, mutta Jallu ei puhunut. Joku kuulustelijoista sai tietää, että Jallu oli perso viinalle. Taktlikkaa muutettiin ja viikon verran hän sai "poliisiystävältään” nestettä (elettiin kieltolain aikaa). Samalla kielenkannat irtosivat ja seurauksena oli, että koko puolueen johto paloi. Tämä oli ns. suuri kommunistijuttu 1920-1uvun lopulle.


9. Mistä alkaa rappeutuminen, opportunismi ja revisionismi?

Historian kokemukseen perustuen Toivo Antikainen sanoi, että revisionismi näkyy usein ensimmäisenä moraalin löystymisenä. Se ilmenee usein ensinnä holtittomuutena sukupuolielämän ja alkoholinkäytön alalla, hän sanoi.

Eräät eivät usko oikeistorevisionismin olemassaoloon puolueessamme. He sanovat, että syynä nuorison kiinnostumiseen marxilaisuudesta on liikkeemme uusi, laajakatseinen politiikka 60-luvun puolivälistä lähtien.

Mitä tuo laajalahkeinen politiikka merkitsi? Toiminnan pohjaksi tu1i käsitys luokkavastakohtien häviämisestä, kansallisesta kommunismista. Aikamme perusristiriidan, sosialismin ja imperialismin välisen taistelun tilalle tuli rikkaiden maiden ja kehitysmaiden välinen ristiriita.
Tähän perustuen on ymmärrettävää, että esim. nuorisoliiton ohjelmaan tuli luokkataistelu keskioluen vapauttamisen ja "ikeiden juomatapojen" opettamisen puolesta.

Suhteet Kansan Raittiusliittoon ratkaistiin, sitä lafkaa pidettiin dogmaattistakin dogmaattisempana. Järjestöjen kokoukset siirrettiin työväentaloilta ravintoloihin. Houkuttimeksi tuli opinto- ja kulttuuritoiminnan sijaan kalja. Terä-lehti ym. olivat tulvillaan rumia sanoja ja työväenliikkeen periaatteiden halventamista.


10. Mitä viime vuosien eteenpäinmeno opettaa?

Eräät entiset työväenliikkeen kotkat ja leijonat alkoivat käyttäytyä kuin porsaat. Kokouksiin saatettiin tulla jo valmiissa seilissä.

Oliko tuo rappion kausi välttämätön? ”Oli”, sanovat eräät, jotka puolustelevat tämän päivän vääryyksiään eilisen päivän virheillä.
”Ehkä jollekin yksilöille tuollainen kehityskulku oli tarpeellinen, mutta ei koko liikkeellemme, sanovat ne, jotka 6O-luvulla olivat muka dogmaattisia, ja ne, jotka ovat korjanneet kantaansa ja liittyneet näihin "vanhanaikaisiin” luokkakantaisiin.

Tämän päivän kokemus osoittaa, että liikkeemme menee eteenpäin periaatteellisen politiikkansa ansiosta. Liikkeellämme on Teräksessä ollut onni saada johtaviin riveihinsä tovereita, jotka ovat tarmokkaita ja kyvykkäitä.


11. Suhtautuminen virheisiin?

Edistyksellinen liike oppii siis kokemuksestaan. Moraalisaarnat ovat tehottomia.

Opimme myös virheistämme. "Ei saa olla vikoja", sanoo Makarenko. On varmaa, että kukaan meistä ei ole joka suhteessa täydellinen. Mutta moraalioppimme, joka suhtautuu suvaitsemattomasti vikoihin ja rikoksiin, auttaa johtamaan myönteisiin tuloksiin. Viisas on se, joka huomaa virheensä ja ne oikaisee.

Eräät maakunnassa liikkuvat henkilöt kuitenkin levittävät pelottavia huhuja, kuinka meillä Teräksessä suojellaan lähetystön kivittäjiä ja suurkapitalistien lapsia. Nuo huhujenlevittättäjät ovat moraalisesti ala-arvoisia. Työväenliikkeen periaate on nimittäin, että kun toveri tutkitaan ja hyväksi havaitaan, häneen luotetaan. Omat virheensä korjanneisiin tovereihimme luotetaan.


12. Mitä odotamme johtavilta tovereiltamme?

Hyvät johtavat toverit ovat työstään ansainneet kiitoksen. Jäsenjoukot odottavat heiltä kaikin puolin periaatteellista toimintaa jatkossakin.
Revisionismin sosiaalinen perusta on työläisaristokratia ja työläisbyrokratia (esim. järjestöjen toimihenkilöt, lehti- miehet ym.) sekä lisääntyvässä määrin työväenliikkeeseen tulevat pikkuporvarilliset voimat. Johtavissa asemissa olevat henkilöt ovat aina vaarassa rämettyä ja rappeutua aatteellisesti ja moraalisesti.

Johtavat toverimme tietävät itsekin, että heidän tilalleen löytyy kyllä toisia, ei ehkä vielä yhtä kokeneita henkilöitä, mutta löytyy kumminkin, jos heidän toimintansa ei vastaa joukkojen odotuksia.

Näkyvillä olo on vaikeaa ja vastuunalaista, koska ammattivallankumouksellisella ei ole vapaa-aikaa, hän edustaa aina aatettaan ja järjestöään. Hänen velvollisuutensa on olla esimerkkinä kasvatuksen ja kurin alalla. Se on kommunistin velvollisuus.


13. Miten suhtaudut arvosteluun?

Mikä on se puntari, jolla toimintaansa voi mitata? Millä voi mitata esim. sitä, onko Marinadista/dokaamisesta haittaa työlle?

Se puntari on joukkojen arvostelukyky. Monet järjestömme Teräksen jäsenet ovat kiinnittäneet tähän viime aikoina huomiota. He vaativat johtavilta tovereilta paljon, koska tietävät heidän kykynsä kehittyä ja koska luottavat heihin.

Marxilaiselle moraalikäsitykselle on ominaista valoisa usko ja luottamus ihmiseen, myönteinen käsitys hänen kyvyistään kehittyä. Se kunnioittaa ihmistä ja juuri siitä syystä vaatii häneltä paljon.


14. Mitä on moraali? Kommunistien moraali? Mitä on raittius?

Marxilaisen määritelmän mukaan moraali on eräs ihmisten yhteiskunnallisen tajunnan muodoista. Yhteiskunnallinen tajunta on yhteiskuntaelämän heijastumista yksilöiden aivoissa.
Moraalin ero muihin yhteiskunnallisen tajunnan muotoihin on siinä, että se tekee eron hyvän ja pahan välillä, se katselee asioita moraalisesta näkökulmasta.
Hyvää. ja oikeaa on se, mikä palvelee kehitystä, pahaa ja väärää se mikä auttaa taantumista. Taistelevan työväenluokan moraali vastaa ihmisten valtavan enemmistön etuja, mutta ei pienen riistäjäluokan etua.

Tulevaisuudessa, kun työväenluokan historiallinen päämäärä sosialismi ja kommunismi toteutuu, osoittautuu, että moraai11mme jo nyt edustaa moraalia, joka tulevaisuutta silmällä pitäen vastaa ”koko kansan moraalia".

Mitä on raittius?

Raittius on terve, myönteinen, luonnollinen, huumaavista aineis1 vapaa elämäntapa, sanotaan eräässä määritelmässä. Terve elämäntapa käsittää mielestäni päihdyttävistä aineista kieltäytymisen lisäksi ainakin seuraavat kolme seikkaa: riittävä liikunta, terve, oikea ravinto, terve, riittävä uni.


15. Mitä teoreetikkomme kirjoittavat raittiusvaatimuksesta?

Mitä raittiilta ihmisiltä edellytetään?

Lehén (Työväenluokan maailmankatsomus, s. 197) sanoo näin: "...ei ole yhdentekevää, miten suhtaudumme työtovereihin, naapureihin, perheeseen, alkoholinkäyttöön jne., sillä ihmiset muodostavat useinkin käsityksensä aatteista ja järjestöistä niitä edustavien henkilöiden käyttäytymisen perusteella. Vastustajamme vaanii aina tilaisuutta voidakseen leimata meikäläisen moraalisesti tuomittavaksi yleisön silmissä!".

Enempää. ei Lehénkään ole vaatinut.


16. Mitä Kansan raittiusliitto vaatii jäseniltään?

Myöskään Kansan Raittiusliitto ei jäseniltään käytännössä vaadi ehdottoman kielteistä pidättäytymistä alkoholista.


17. Millaisia ovat kommunismin rakentajan moraalisäännöt Neuvostoliitossa? DDR:ssä? Voitko verrata itseäsi niihin?

NKP:n ohjelmassa on kommunismin rakentajan moraalisäännöissä sanottu mm. näin:
- ”rehellisyys ja totuudellisuus, siveellinen puhtaus, vaatimattomuus yhteiskunnallisessa ja yksityiselämässä...”

DDR:n johtavan puolueen ohjelmassa on muotoilta sosialismin ihmiskuva muotoiltu mm. näin:
- sinun pitää jatkuvasti olla uskollinen työväenluokan ja kaikki työtätekevien kansainväliselle solidaarisuudelle sekä kaikkien sosialististen maiden murtumattomalle liitolle.
- sinun pitää rakastaa isänmaatasi ja olla aina valmiina asetta maan kaikki voimasi ja kykysi työläisten ja talonpoikien mahdin puolustamiseksi.
- sinun täytyy auttaa lopettamaan ihmisen toista ihmistä kohtaa harjoittaa riisto.
- sinun täytyy suorittaa hyviä tekoja sosialismille, sillä sosialismi johtaa parempaan elämään kaikille työtätekeville.
- sinun täytyy toimia sosialismia rakennettaessa keskinäisen avun ja toverillisen yhteistyön hengessä, kunnioittaa kollektiivia ja ottaa vastaan sen kritiikki.
- sinun pitää suojella kansan omaisuutta ja lisätä sitä.
- sinun pitää alinomaa pyrkiä parantamaan suorituksiasi, olla säästäväinen ja lujittaa sosialistista työkuria.
- sinun täytyy kasvattaa lapsesi rauhan ja sosialismin hengessä kaikinpuolin sivistyneiksi, lujaluonteisiksi ja ruumiillisesti karaistuneiksi ihmisiksi.
- SINUN TAYTYY ELÄÄ PUHTAASTI JA KUNNOLLISESTI JA KUNNIOITTAA PERHETTÄSI.
- sinun täytyy osoittaa so1idaariduutta kansallisen vapautensa puolesta taisteleville ja kansallista riippumattomuutta puolustaville kansoille.


18. Mitä toimenpiteitä on tehty Neuvostoliitossa ja DDR:ssä nuorten suojelemiseksi ja alkoholin väärinkäytön estämiseksi?

Viimeaikaisia toimenpiteitä Neuvostoliitossa ja DDR:ssä

Äskettäin on naapurimaassamme ryhdytty kiinnittämään jälleen huomiota alkoholiongelmiin. On nähty, että alkoholin vapaa saanti lisää kulutusta. Alkoholimyymälöiden määrää on siksi pienennetty ja kerralla ostettavia määriä rajoitettu.

DDR:ssä on vuodelta 1969 oleva laki lasten ja nuorten suojelemiseksi. Lain mukaan alle 16-vuotiaille ei saa myydä eikä muuten toimittaa alkoholipitoisia juomia, tupakkatuotteita eikä sytkäreitä. 16-18-vuotiaille saa myydä korkeintaan 20% juomia. "Nuoria ei saa johdattaa käyttämään alkoholijuomia". Alle 16-vuotiaiden tupakointi on kiellettyä, koska se vahingoittaa heidän ruumiillista terveyttään ja estää ihmisen kaikinpuolista kehittymistä.

Vitsi kommunistien keskuudessa DDR:ssä:

Vanhempi neiti näkee alaikäisen tytön ja pojan menevän pusikkoon. Hän huutaa ikkunastaan:
”Na, was macht ihr denn da? (Mitäs te siellä oikein teette?)
Lapset vastaavat, että seksihommissahan täällä.
”Na denn ist der gut. Ich dachte, ihr raucht. (No hyvä on. Minä jo pelkäsin, että poltatte tupakkaa.) Äskeisten hinnanalennusten yhteydessä DDR:ssä korotettiin väkevien alkoholijuomien hintoja.


19. Kohtuus vai ehdottomuus?

Erkki Salomaan kirjasessa "Työväenliike ja väkijuomakysymys" (julkaistu v. 1954) todetaan, että luokkaristiriidat eivät ole missään tapauksessa siinä suhteessa muuttuneet, että se edellyttäisi muuttunutta asennetta väkijuomakysymykseen.
Hän, aivan oikein, varoittaa niistä työväenliikkeeseenkin pesiytyneistä henkilöistä, jotka haluavat totuttaa kansan, varsinkin nuorison, alkoholin käyttöön viinien ja oluen saantia helpottamalla ja niitä mainostamalla sekä levittävät amerikkalaisperäistä baarikulttuuria Suomeen.

Raittiusvaatimusta ei voi asetettukaan työväenjärjestöjen jäsenyysehdoksi.
Kuitenkin sekin on sanottava, että rajan veto kohtuuden ja väärinkäytön välille on vaikeaa. Se riippuu paljon asianomaisesta henkilöstä. Niinkuin sukupuoliasioissakin on viisaampaa luottaa pillereihin ja kondomeihin "varmojen päivien" sijasta, samoin tässäkin ehdottomuus on turvallisinta.


20. Riittääkö pelkkä propaganda alkoholin väärinkäyttöä vastaan?

Alkoholin väärinkäyttöä ei lopeteta pelkällä propagandalla. Tärkeintä meidän on luoda yhtenäisyys todella vallankumouksellisessa taistelussamme paratiisin luomiseksi maan päällä. Raittius ja terveet elämäntavat tulee siinä sivusi oman kokemuksemme kautta.


21. Kansan Raittiusliiton merkitys? Sen varhaisnuorten Sammon takojien merkitys? Yhteydet pioneeriliittoon ja nuorisoliittoon?

Kansan Raittiusliiton johto ja useimmat aktiivijäsenet ovat luokkakantaisia myös muiden työväenliikkeen periaatteiden suhteet KRL ja sen varhaisnuoret Sammon takojat kasvattavat toimivia jäseniä poliittiseen ja ammatilliseen järjestötoimintaa KRL:n ja sen perusjärjestöjen valtiolta ja kunnilta saama avustus tulee myös meidän hyödyksemme. Ensi kesänä valmistuu lähelle Karkkilaa leiri- ja seminaarikeskus.

Nykyisessä konkreettisessa tilanteessa on työväenluokan käytettävä kaikki keinot kootakseen nuoria sosialismin puolelle. Sammon takojat tuo liikkeeseemme niitä lapsia ja nuoria, jotka muuten eivät tulisi. Siitä syystä se on merkittävä. Pioneeriliiton tilan ollessa sellaisella yleisdemokraattisella ja paikoin "epäpoliittisella" tasolla kuin se nyt jo muutaman vuoden on ollut, on Sammon takojain merkitys kasvanut. Sillä on hyvät suhteet sosialististen maiden nuorisojärjestöihin. Sillä on ohjaajina periaatteellisia kommunisteja.
Näitä ohjaajia tarvitaan Rautavaaralla lisää.


22. Onko raittiusliike yhden asian liike?

Omasta kokemuksesta haluaisin korostaa, että raittiusliike ei ole yhden asian liike. Esimerkkinä tästä on koko raittiusliikkeelle hyväksytty yhteinen sosiaaliohjelma, jossa käsitellään yhteiskuntamme ongelmia erittäin laajasti ja kokonaisvaltaisesti.

Omasta kokemuksesta haluaisin korostaa, että raittiusliike ei ole yhden asian liike. Esimerkkinä tästä on koko raittiusliikkeelle hyväksytty yhteinen sosiaaliohjelma, jossa käsitellään yhteiskuntamme ongelmia erittäin laajasti ja kokonaisvaltaisesti. Esitetyt parannukset siinä ovat hyviä.


23. Rautavaaran Teräksen mahdollisuudet kommunistien moraalin kasvattajana ja terveiden elämäntapojen juurruttajana

Mitkä ovat Teräksen mahdollisuudet kommunistisen moraalin kasvattajana ja terveiden elämäntapojen juurruttajana? Ensimmäisiä osatavoitteita Rautavaaran Teräkselle, joka on KRL:n jäsen, voi olla yhdistyselämän raitistaminen. Juomatapaa (työn päälle marinadiin, pullo olutta ja parit huulet pari pulloa... joka ilta) on harkittava.

Jäsenistölle on jo ryhdytty esittämään, että oman järjestön tilaisuuksissa on esiinnyttävä raittiina. Olisi juurrutettava teräsläisten mieliin, etteivät he muuallakaan käytöksellään alenna järjestönsä arvovaltaa. Tanssilavalla ei pidä käyvä nurkan takana väkijuomalla.
Lennokkaita julkilausumia, joita ei ole aikomustakaan noudattaa, emme tarvitse.


24. Myönteinen kehitys viime aikoina valaa luottamusta...

Lenin sanoi:
”Vasta sitten kommunistinen nuorisoliitto on nimensä arvoinen, se on vasta sitten kommunistisen nuoren sukupolven liitto, kun se yhdistää joka toimenpiteen opiskelu-, kasvatus- ja valistustyösään työtätekevien yhteiseen taisteluun riistäjiä vastaan.
( ...) Vain opittuamme liittymään yhteen ja olemaan yksimielisiä me voitamme tulevassa taistelussa ja voimistuttuamme tulemme olemaan todella voittamattomia".

Liikkeemme eteenpäinmeno, kokemus, virheiden arvostelu ja virheistä oppiminen valavat meihin luottamusta sosialismin voitosta Rautavaaralla, Koillis-Savossa ja koko Suomessa.

Mönkkös-Upi, elämänohjeita Uljakselle ja Hertalle, Koiton talo 7.9.2002.

ylös