Punatähdet
pressilupi
historiikki
piisit
reissutarinat
vanikuvat
vaniposti
olet tässä!keikkakalenteri
keikkatillauskuponki
linkkilöitä

etusivu

YYA-sopimus 60 vuotta  

YYA-kalenterj

MGU - Helsingin ystävyysyliopisto

Ylioppilaslehti 6.4.1978

Maamme korkeakouluissa toimii tällä hetkellä 14 Suomi-Neuvostoliitto-Seuran perusosastoa, jotka toiminnallaan kattavat lähes kaikki korkeakoulumme. Osastot ovat kaikki iältään nuoria ja niiden toimintatraditio on vasta hahmottumassa.
Kaikilla Suomi-Neuvostoliitto-Seuran tavoitteiden puolesta työskentelemään haluavilla on mahdollisuus osallistua osastojen toimintaan oman korkeakouluosastonsa puitteissa ja päästä näin tekemään arvokasta työtä Suomen ja Neuvostoliiton ystävyyden ja yhteistyön tärkeän asian puolesta.

Helsingin yliopiston ystävyysyliopisto — Moskovan valtionyliopisto — on maailman suurin yliopisto resurssiensa puolesta.

Opiskelljamäärä MGU:lla ei ole suuri (vain n. 30000), mutta MGU:n alue ja resurssit ovat valtavat. MGU:lla on noin 7000 professoria, opettajaa ja tutkijaa ja siellä opiskelee opiskelijoita yli sadasta maasta.

Vuosittain MGU:lla hyväksytään n. 100 tohtorinväitöskirjaa ja n.1000 lisenssiaatintutkielmaa. MGU:n professoreista 5 on saanut Nobel-palkinnon ja MGU:lla opiskelee par'aikaa 17 olympiakultamitalin voittajaa eri urheilulajeista. MGU on korkeimman ope­tuksen ja tutkimuksen tyyssijan ohella myös kulttuuri- ja urhei­lutoiminnan keskus, jossa on omat täydelliset urheilutilat, 5 konserttisalia, useita teattereita ja museoita sekä muita kulttuu­rilaitoksia.

Tiedekuntia on 17 ja ne edus­tavat lähinnä matemaattis­luonnontieteellisiä ja yhteiskun­ta- ja humanistisia tieteenaloja. Varsinaisia opinaloja on yh­teensä n. 260 ja MGU antaa opiskelijoilleen lähinnä yleissi­vistävän korkeakoulutuksen. Opintojen yleiskesto on 5 vuotta, keskeyttämisprosentti on huo-mattavan pieni.

Pääsy opiskelemaan MGU:lle on erittäin vaikeaa ja opiskelijoi­den sosiaalinen tausta eroaa huomattavasti suomalaisesta ti­lanteesta: reilusti yli puoletopiskelijoista MGU:lla on peräisin työväenluokasta. MGU:lla on kiinteät yhteydet useisiin tuotantolaitoksiin ja työ ja opiskelu yhdistetään MGU:lla polyteknisyysperiaatteen mu­kaisesti. MGU:n tutkijat jul­kaisevat vuosittain n. 600 pai­nettua kirjaa ja 7000 julkaisua. MGU on Neuvostoliiton pääyliopisto.

Yhteistyöhön

Helsingin yliopiston laitoksilla käsitellään par'aikaa toivomuksia yhteistyökohteista MGU:n kanssa. Tammikuussa solmitun yhteistyösopimuksen mukaan laitokset voivat toivoa mm.:

— neuvostoliittolaisten tutkijoiden tai luennoitsijoiden pyytämistä Helsingin yliopistolle itse haluamakseen ajaksi,

— tutustumismatkan järjestämistä MGU:n johonkin tiedekuntaan, jolla on vastineensa Helsingin yliopistolla,

— yhteisten tutkimusprojektien käynnistämistä eri tieteenaloilla molempia kiinnostavista ongelmista,

— materiaalin saamista MGU:sta ja sen laitoksista tai tieteellisten aineistojen vaihtoon ryhtymistä MGU:n kanssa.

Myöskin yksityisten opiskelijoiden ja tutkijoiden on hyvä tietää, että esiin jatko-opiskelu MGU:lla on nyt mahdollista sopimuksen tultua allekirjoitetuksi. Helsingin yliopiston rehtorinvirasto antaa lisätietoja MGU-yhteistyöhön liittyvissä asioissa.


Julkaistu Ylioppilaslehden luvalla 2008 - Onhan tuota päevitelty 2.4.2006

ylös