Punatähdet
pressilupi
historiikki
piisit
lukupiiri
reissutarinat
vanikuvat
vaniposti
olet tässä!keikkakalenteri
keikkatillauskuponki
linkkilöitä

etusivu

YYA-sopimus 60 vuotta

YYA-kalenterj

Otteita presidentti Kekkosen puheesta hänen kunniakseen tarjotuilla virallisilla päivällisillä Kremlissa 17.5.1977

 
Me suomalaiset olemme vakuuttuneita siitä, että vuoden 1948 YYA-sopimuksen pohjalle on voitu rakentaa Suomen ja Neuvostoliiton välille suhdejärjestely, joka ei ole vain kummankin osapuolen kannalta tarpeellinen, vaan paras mahdollinen, sille ei ole olemassa mitään hyväksyttävää ja toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa. Me tiedämme myös kokemuksesta sen, että YYA-sopimuksen pohjalle rakennettu suhdejärjestely ei ole ristiriidassa muiden kansainvälisiin suhteisiin liittyvien tarkeiden tarpeittemme tyydyttämisen kanssa.

Päinvastoin, pyyhkimällä pois spekulaatiot turvallisuuspoliittisesta linjastamme sopimus on vakiinnuttanut kansainvälisen asemamme siten edesauttaen muiden suhteidemme kehittämistä pyrkimystemme mukaisesti. Suomen ulkopoliittinen linja nauttii maassamme tänään yksituumaisempaa kannatusta kuin ehkä milloinkaan aikaisemmin. Oleellista on, että tämä linja ymmärretään nyt entistä paremmin suomalaiseksi politiikaksi, maamme elintärkeiden etujen vaalimiseksi.

---

Kun tänä kesänä Belgradissa käydään osanottajavaltioiden kesken ensi kerran yhteisesti arvioimaan saavutettuja tuloksia ja kartoittamaan tulevaa yhteistyötä, ollaan tärkean tehtävän edessä. Oleellista on, että kokous tulee omalta osaltaan lujittamaan jännityksen lievenemiskehitystä, eikä sitä rasittamaan. Eteenpäin voidaan päästä vain samalta pohjalta ja samassa hengessä kuin päätösasiakirja allekirjoitettiinkin: lähtemällä siitä, että kaikki osapuolet tulevat hyvässä uskossa täyttämään sen, mihin ne ovat sitoutuneet.

Suomi tulee antamaan oman panoksensa tämän neuvotteluprosessin onnistumiseen kuten muihinkin jännityksen lieventämispolitiikan edistämispyrkimyksiin. Tässä voimme nojata siihen tosiasiaan, että Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kestävyys on vakiinnuttanut kansainvälisen asemamme ja luonut suotuisat edellytykset aloitteellisuudellemme rauhantahtoisen puolueettomuuspolitiikkamme käytännön sovellutuksena.

Onhan tuota päevitelty 17.8.2006

ylös